accountable

accountable
[ə΄kauntəbl] a պատաս խա նատու, հաշվետու. He will be held accountable for this Նա դրա համար պատասխան կտա. She is accountable to her manager Նա հաշվետու է տնօրենին. The madman is not accountable for his actions Խելագարը պատասխանատու չէ իր արարքների հա մար

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • accountable — UK US /əˈkaʊntəbl/ adjective ► responsible for what you do and able to give a satisfactory reason for it: hold sb accountable »Our board will hold me accountable if anything goes wrong. accountable for (doing) sth »Mortgage brokers should be… …   Financial and business terms

 • accountable — ac·count·able /ə kau̇n tə bəl/ adj 1: liable accountable for the burglary 2: obliged to accept responsibility the bank accountable for payment of the check ac·count·abil·i·ty /ə ˌkau̇n tə …   Law dictionary

 • accountable — is mostly used in the construction to be accountable to someone for something: e.g. • Labour MPs…would at least have the authority to keep a Labour government accountable to them for what they say and do Tony Benn, 1979. Its old use as an… …   Modern English usage

 • Accountable — Ac*count a*ble, a. 1. Liable to be called on to render an account; answerable; as, every man is accountable to God for his conduct. [1913 Webster] 2. Capable of being accounted for; explicable. [R.] [1913 Webster] True religion . . . intelligible …   The Collaborative International Dictionary of English

 • accountable — (adj.) answerable, lit. liable to be called to account, c.1400 (mid 14c. in Anglo French); see ACCOUNT (Cf. account) (v.) + ABLE (Cf. able). Related: Accountably …   Etymology dictionary

 • accountable — *responsible, answerable, amenable, liable Antonyms: unaccountable Contrasted words: *absolute, autocratic, despotic, tyrannical, arbitrary: irresponsible, inamenable, unanswerable (see affirmative adjectives at RESPONSIBLE) …   New Dictionary of Synonyms

 • accountable — [adj] responsible for having done answerable, charged with, culpable, liable, obligated, obliged, on the hook*; concept 527 Ant. blameless, innocent, irresponsible, unaccountable, unreliable, untrustworthy …   New thesaurus

 • accountable — ► ADJECTIVE 1) required or expected to justify actions or decisions. 2) understandable. DERIVATIVES accountability noun accountably adverb …   English terms dictionary

 • accountable — [ə kount′ə bəl] adj. 1. obliged to account for one s acts; responsible 2. capable of being accounted for; explainable SYN. RESPONSIBLE accountability n. accountableness accountably adv …   English World dictionary

 • accountable — adj. VERBS ▪ be ▪ become ▪ make sb ▪ hold sb ▪ The directors are held accountable by the shareholders. ADVERB …   Collocations dictionary

 • accountable — adj. 1) strictly accountable 2) accountable for; to (we are accountable to our parents for our actions) 3) to hold smb. accountable for smt. * * * [ə kaʊntəb(ə)l] accountable to (we are accountable to our parents for our actions) strictly… …   Combinatory dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”